Widok prezentera w PowerPoint

W trakcie pokazu slajdów istnieje możliwość korzystania z widoku prezentera. Zazwyczaj jest on uruchamiany automatycznie w sytuacji gdy podłączymy nasz komputer do dodatkowego ekranu, np. rzutnika lub zewnętrznego telewizora / monitora. Widok prezentera jest wyświetlany na ekranie laptopa i nie jest widoczny na ekranie głównym dla odbiorców prezentacji. Widok ten zawiera dodatkowe informacje ułatwiające prowadzenie prezentacji i jest swego rodzaju ściągawką dla prelegenta.

Jak uruchomić widok prezentera?

Zazwyczaj widok prezentera uruchamiany jest automatycznie, gdy program wykryje więcej niż jeden ekran podłączony do komputera. Jeżeli tak się nie dzieje, należy przejść do zakładki 1 [Pokaz slajdów] i sprawdzić ustawienia w karcie 2 [Monitory].

Widok prezentera w PowerPoint

Alternatywie do uruchomienia pokazu slajdów z włączonym widokiem prezentera, można użyć skrótu klawiaturowego alt+ f5.

Widok prezentera PowerPoint

Podgląd aktualnego slajdu

Po uruchomieniu pokazu slajdów, największą części widoku prezentera zajmuje 3 podgląd bieżącego slajdu. Jest to duże ułatwienie w sytuacji gdy prelegent stoi twarzą do widowni a tyłem do głównego ekranu. Podgląd slajdu na mniejszym monitorze ułatwia prowadzenie prezentacji, gdyż prelegent nie musi odwracać się by zerknąć na slajd i nie traci kontaktu z widownią.

Podgląd następnego slajdu

Kolejnym elementem wyświetlanym w widoku prezentera jest 4 podgląd kolejnego slajdu. Dzięki niemu osoba prowadząca prezentację wie jaki temat będzie omawiać jako następny. Ułatwia to właściwe budowanie narracji, zmniejsza stres i zaniepokojenie co wydarzy się za chwilę.

Notatki

5 Notatki są bardzo ważnym elementem każdej prezentacji. Notatki są ukryte dla odbiorców na głównym ekranie. To tu możemy zawrzeć dodatkowe hasła i wskazówki, które ułatwią na prowadzenie narracji. Spisanie głównych punktów, które chcemy omówić na slajdzie zapewnią nam logiczną wypowiedź i zagwarantują, że nie pominiemy żadnej istotnej kwestii.

Zegar

W widoku prezentera umieszczony został również 6 zegar odliczający czas naszego wystąpienia. Dzięki niemy możemy kontrolować długość wypowiedzi dla każdego slajdu. Dodatkowe przyciski umożliwiają wstrzymanie i wyzerowanie odliczania.

Narzędzia ekranowe: Pióro, zakreślacz, wskaźnik laserowy

Narzędzia ekranowe w widoku prezentera PowerPoint

Kolejnym ułatwieniem dla prelegenta są 7 narzędzia do podkreślenia lub zaznaczenia fragmentu treści na slajdzie. Dzięki nim możemy dorysować lub dopisać coś na slajdzie w trakcie pokazu, zaznaczyć fragment tekstu zakreślaczem lub po prostu wskazać i zwrócić uwagę oglądających na konkretny fragment slajdu. Dodatkowo dla pióra i zakreślacza możemy zmieniać kolory. Kolejnym narzędziem jest gumka przy pomocy której możemy usunąć ze slajdu wprowadzone wcześniej dopiski i zaznaczenia.

Podgląd wszystkich slajdów

Prowadząc spotkanie czasami zachodzi konieczność szybkiego przeskoczenia do wybranego slajdu. Dzięki tej opcji 8 nie musimy ręcznie przewijać całej prezentacji, tylko dwoma kliknięciami przejdziemy od razu do właściwego slajdu.

Lupa

9 Lupa to kolejne narzędzie, dzięki któremu możemy zwrócić uwagę oglądających na konkretny fragment slajdu. Jest to szczególne przydatne gdy prezentujemy jakiś schemat blokowy lub złożoną tabelę. W wyjątkowych sytuacjach, przy bardzo skomplikowanych schematach warto już na etapie tworzenia prezentacji skorzystać z funkcji Zoom (przybliżenie), o której szerzej piszemy w artykule „Efekt zoom (przybliżenie) w PowerPoint„.

Wygaszenie ekranu

W tracie pokazu zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy by 100% uwagi odbiorców było skupionych na osobie prowadzącej, warto wówczas 10 wyłączyć ekran prezentacji. PowerPoint daje możliwość chwilowego wygaszenia ekranu, a w opcjach możemy określić czy ma być wyświetlany ekran czarny czy biały. By skrócić i przyspieszyć wygaszanie ekranu warto zapamiętać skróty klawiaturowe: b (black) dla ekranu czarnego, w (white) dla ekranu białego.

Przydatne skróty klawiaturowe

Poniżej przedstawiamy skróty klawiaturowe ułatwiające obsługę w widoku prezentera w PowerPoint:
alt + F5 – włączenie widoku prezentera
ctrl + l – wskaźnik laserowy
ctrl + p – włączenie pióra
ctrl + i – zakreślacz
ctrl + e – gumka
e – wymazanie wszystkich dopisków i zaznaczeń
ctrl + a – zwykły kursor (strzałka)
ctrl + h – ukryj kursor
g – podgląd wszystkich slajdów
b – czarny ekran
w – biały ekran

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint