Zdjęcia do prezentacji

Jakie zdjęcia można zamieszczać w prezentacjach multimedialnych?

Trudno wyobrazić sobie prezentację bez zdjęć. Stanowią one bowiem element przykuwający uwagę, a także obrazujący przedstawiane informacje. Użyć możemy ich na dwa różne sposoby – za darmo lub odpłatnie.

Przed umieszczeniem darmowego zdjęcia w prezentacji, należy zastanowić się, czy w ten sposób nie łamiemy prawa. Jak bowiem wskazują przepisy, prawo autorskie chroni wszystkie fotografie cechujące się twórczym i indywidualnym charakterem.

Co to oznacza? Że poza użytkiem prywatnym, na ich wykorzystanie musimy uzyskać zgodę od autora. Oczywiście od tego obowiązku istnieją również pewne wyjątki.

Kiedy można użyć zdjęcia bez pozwolenia autora?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a mówiąc konkretniej, art. 27) wskazuje na tak zwany wyjątek edukacyjny. Umożliwia on użycie zdjęć na potrzeby zilustrowania zajęć dydaktycznych przez uczelnie, instytucje oświatowe oraz inne jednostki naukowe. Co jednak istotne, mogą być to wyłącznie utwory rozpowszechnione, czyli zdjęcia, które zostały wcześniej udostępnione publicznie (oczywiście za zgodą autora).

Kto może skorzystać z wyjątku edukacyjnego? Przede wszystkim:

  • nauczyciele,
  • wykładowcy,
  • uczniowie,
  • studenci.

Prezentacja firmy – prawo cytatu

Jeśli przygotowujemy szkolenie, prezentację biznesową czy społeczną, nie możemy liczyć na wyjątek edukacyjny. W tym jednak przypadku w grę wchodzi tak zwane prawo cytatu. Jest ono bardzo szeroko stosowane zwłaszcza przez firmy, które nie chcą za każdym razem dogadywać się z autorem i płacić za licencję.

Na czym polega prawo cytatu? Obejmuje fakt przytoczenia zdjęć i innych obrazów w celu wyjaśnienia, analizy, polemiki lub nauczania. Co istotne, każdą pracę, która znajdzie się w prezentacji multimedialnej, trzeba dokładnie opisać poprzez wskazanie źródła oraz autora.

Ochroną praw autorskich nie musimy martwić się wówczas, gdy od śmierci autora zdjęcia minęło 70 lat (czas ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł twórca obrazu). Po tym okresie, trafia ono bowiem do domeny publicznej.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Zdjęcia z wolnych zasobów

Spełnienie powyższych kryteriów związanych zarówno z wyjątkiem edukacyjnym, jak i prawem cytatu może sprawiać trudności. W takich przypadkach warto użyć specjalnych źródeł pozbawionych obostrzeń. Są to tak zwane wolne zasoby, które zawierają zdjęcia umieszczane na zasadzie wolnej licencji lub licencji zezwalającej na darmowe korzystanie z twórczości na pewnych warunkach. Pamiętać należy o uznaniu autorstwa i użyciu obrazu bez jego modyfikacji (w oryginale). Zdjęcie może znaleźć się w prezentacji, która będzie udostępniana na tych samych warunkach (czyli w wolnej licencji).

Płatne zdjęcia w profesjonalnych prezentacjach multimedialnych

Fotografie z wolnych zasobów, a także zdjęcia, które możemy wkleić bez opłat, często nie są jednak wystarczające. Zwłaszcza gdy mówimy o prezentacji wysokiej jakości, która ma wyróżniać się wysokim poziomem profesjonalizmu. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług firm specjalizujących się tworzeniem tego typu prac. Jest to gwarancja dobrze wykonanej pracy, również pod względem doboru odpowiednich zdjęć.

Oczywiście jakość kosztuje, dlatego przed zamówieniem prezentacji trzeba zwrócić uwagę na to, za co płacimy i w jaki sposób. Pakiet zdjęć to jeden z elementów wpływających na cenę wykonania usługi. W ich przypadku dostępne są dwa modele zakupu. Mowa tu o:

  • płatności za każde zdjęcie  – dobre rozwiązanie wówczas, gdy zależy nam na jednej prezentacji z ograniczoną liczbą fotografii,
  • miesięcznym lub rocznym abonamencie – pozwala na pobranie określonej liczby zdjęć w ramach stałej opłaty.

Niezależnie od wybranej opcji, należy podkreślić, że profesjonalne, płatne zdjęcia zdecydowanie podnoszą jakość samej prezentacji. Szerokie zasoby umożliwiają dobranie fotografii do specyfiki omawianego tematu, co oczywiście w pozytywny sposób wpływa na odbiór słuchaczy. Między innymi właśnie dlatego płatne zdjęcia okażą się najlepszym rozwiązaniem w przypadku prac, które kierowane są do bardziej wymagającej widowni.

Potrzebujesz profesjonalnej prezentacji? Skontaktuj się z nami!

Kontakt