Edycja kształtów w PowerPoint

Edycja kształtów w PowerPoint

PowerPoint umożliwia wstawianie na slajd podstawowych kształtów geometrycznych takich jak: koło, kwadrat, romb i inne. Elementy te mogą być wykorzystywane do tworzenia schematów blokowych, ilustracji czy szaty graficznej prezentacji. Znajomość narzędzi do edycji i modyfikowania kształtów w PowerPoint, znacznie przyspiesza i ułatwia pracę przy tworzeniu slajdów. W tym artykule po kolei omówimy kluczowe opcje wstawiania, edycji i łączenia kryształów.

Wstawianie kształtów

Aby wstawić kształt na slajd, należy przejść do zakładki [Wstawianie] i wybrać opcję [Kształty].

Wstawianie kształtów

Tu mamy do wyboru pokaźny zbiór geometrycznych elementów. Teraz wystarczy wcisnąć lewy klawisz myszki i przeciągnąć kursor, uzyskując pożądaną wielkość kształtu. Kształty wstawiane bezpośrednio z PowerPoint, mają formę wektorową, dzięki czemu możemy modyfikować ich parametry, takie jak kolor wypełnienia, kolor konturu, rozmiar i inne. Dodatkowo kształty / grafiki wektorowe zachowują najwyższą jakość w trakcie pokazu slajdów.

Jak zbudowany jest kształt?

Każdy kształt składa się z segmentów (linii). Na końcu segmentu umieszczone są punkty, a każdy punkt posiada uchwyty, do kontrolowania krzywizny segmentu.

Budowa kształtu w PowerPoint

Edycja punktów

Po wstawieniu kształtu na slajd nie widzimy od razu punktów i uchwytów, musimy je aktywować, klikając na kształcie prawym klawiszem myszki i wybierając opcję [Edytuj punkty].

Teraz krawędź / segment kształtu został podświetlony na czerwono oraz pojawiły się punkty do edycji. Jeśli kliknę na wybrany punkt prawym klawiszem, pojawią się parametry tego punktu. Zwróć uwagę, że ten konkretny punkt jest oznaczony jako narożny.

Jeżeli zmienię go na „punkt gładki”, wierzchołek kwadratu zmieni się w zaokrąglony. Pojawią się też uchwyty dla tego punktu. Mogę nimi manewrować dopasowując krzywiznę segmentu.

Będąc w trybie edycji punktów, możemy też usuwać lub dodawać nowe punkty, tworząc w ten sposób niestandardowe kształty.

Edycja segmentu

Podobnie jak w przypadku punktów, możemy też modyfikować segment. Po zaznaczeniu kwadratu, wybieram opcję edytuj punkty, i gdy ustawię kursor myszki na danym segmencie, klikam prawym klawiszem i zmieniam ustawienie segmentu na zakrzywiony.

Tworzenie zakrzywionej strzałki

Teraz, znając możliwości edycji kształtów w PowerPoint, nauczymy się rysowania zakrzywionej strzałki, wykorzystywanej często na różnego rodzaju mapach i schematach.

Do tego rozwiązania nie możemy wykorzystać ani standardowej linii ani strzałki liniowej, gdyż te elementu nie udostępniają możliwości edycji punktów.

Musimy tu wykorzystać kształt krzywej. Przechodzę do zakładki [Wstawianie] -> [Kształty] i wybieram narzędzie [Krzywa]. Następnie rysuję krzywą przez 3 punkty, na koniec klikam dwukrotnie by zakończyć wstawianie.

Krzywa w PowerPoint

W bocznym panelu Formatowanie kształtu, zmieniam kolor i grubość linii, by była lepiej widoczna oraz ustawiam grot naszej strzałki.

Klikam prawym klawiszem i wybieram opcję [edytuj punkty], usuwam środkowy punkt, w punkcie początkowym przesuwam uchwyt by pokrył się z punktem edycji, a w punkcie końcowym wychylam uchwyt w pożądaną stronę.

Teraz nasza strzałka jest opisana tylko dwoma punktami i jednym uchwytem, dzięki czemu jej edycja jest szybka i łatwa. Mogę ją teraz dostosowywać położenie jej punktów oraz jej krzywiznę, tak by estetycznie pasowała do ilustracji.

Mapa ze strzałkami

Scalanie kształtów

olejną przydatną funkcją jest scalanie kształtów. Jeżeli na slajd wstawię dwa kształty, i ustawię je tak by nachodziły na siebie, a następnie zaznaczę je i przejdę do zakładki [Format kształtu] -> [Scal kształty], będę miał dostęp do następujących funkcji:

  • Sumuj,
  • Połącz,
  • Fragmentuj,
  • Część wspólna,
  • Odejmij.

W zależności od wybranej opcji, uzyskam inny nowy kształt. Tu ważna jest również kolejność zaznaczania kształtów. Inny rezultat osiągniemy, zaznaczając najpierw kwadrat, później koło i wybierając opcje odejmij, a co innego uzyskamy, jeśli najpierw zaznaczymy koło, a później kwadrat.

Podsumowanie

Możecie się zastanawiać po co to wszystko? Otóż znając możliwości modyfikacji i edycji kształtów, możecie tworzyć nowe, unikalne formy. Znajomość przedstawionych narzędzi znacznie przyspieszy proces rysowania schematów, grafik i prostych ilustracji, tak potrzebnych przy tworzeniu slajdów w PowerPoint.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint