Jak pracować ze zdjęciami w PowerPoint

Jak edytować zdjęcia w PowerPoint

W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania związane z wykorzystaniem zdjęć w prezentacji PowerPoint. Opiszę na co zwrócić uwagę, jak wybierać zdjęcia, ale przede wszystkim jakie są możliwości obróbki i korekcji zdjęć w PowerPoint.

Wstawianie zdjęć do prezentacji

Aby dodać zdjęcie do prezentacji możemy zrobić to tradycyjną metoda przechodzą kolejno przez zakładkę 1 [Wstawianie] -> 2 [Obrazy] -> 3 [To urządzenie] i następnie wskazując zdjęcie z dysku naszego komputera.

PowerPoint - wstawianie zdjęć

Jednak szybszą i łatwiejszą metodą jest po prosu przeciągniecie zdjęcia na slajd metodą Drag’n’Drop. W przypadku prezentacji z dużą liczbą zdjęć, ta metoda pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu. Jest ona szczególnie wygodna w przypadku pracy na dużym monitorze, z podziałem na okna, gdzie w jednej części jest uruchomiony PowerPoint, a w drugiej systemy eksploatator z widocznymi plikami.

PowerPoint - wstawianie zdjęć

W PowerPoint możemy też wstawiać zdjęcia online, udostępnione przez producenta na zasadzie licencji Creative Commons, ale to rozwiązanie jest rzadko wykorzystywane w profesjonalnych realizacjach.

Więcej o legalnym wykorzystywaniu zdjęć w PowerPoint.

Jakość vs kliobajty

Wstawiając zdjęcia do prezentacji należy zadbać o ich jak najlepszą jakość. Im zdjęcie jest większe tym mamy większe możliwości jego obróbki i dostosowania do potrzeb konkretnego slajdu. Na początku, w trakcie tworzenia, w ogóle nie musimy martwić się o kliobajty i wielkość całej prezentacji. Stosujmy zasadę: im większe zdjęcie tym lepiej. Dopiero po zakończeniu prac, w finalnej wersji pliku możemy w PowerPoint wybrać poziom kompresji zdjęć optymalizując w ten sposób wielkość całej prezentacji.

Szczegóły procesu optymalizacji zdjęć opisaliśmy na końcu artykułu.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Jakie zdjęcia wybierać?

Wstawiając zdjęcie do prezentacji, oprócz zadbania o wysoką jakość pliku, powinniśmy również zwrócić uwagę na estetykę samego zdjęcia. Zdjęcie służy zobrazowaniu treści, czy pewnej myśli przedstawionej na slajdzie. Warto więc, by nie zawierało zbyt wielu szczegółów i skupiało uwagę na tym konkretnym, kluczowym obiekcie. Należy unikać zdjęć, które w swoim tle zawierają wiele rozpraszających elementów, powodujących niepotrzebny bałagan w kompozycji zdjęcia.

Poniższe dwa zdjęcia przedstawiają kobietę mapą. W pierwszym przypadku w tle widzimy jeszcze inne postacie, liczne budynki, które rozpraszają oglądającego prezentację.

Zdjęcia w prezentacji PowerPoint

Na drugim przypadku cała uwaga odbiorcy skupia się na dziewczynie.

Zdjęcia w prezentacji PowerPoint

Przycinanie / kadrowanie zdjęć

PowerPoint ma wbudowane narzędzie do przycinania i kadrowania zdjęć. Jeżeli wstawiona fotografia nie pasuje kształtem do wolnej przestrzeni na slajdzie, możemy ją w szybki i łatwy sposób przyciąć do pożądanej formy. Dodatkowo możemy w ten sposób usunąć ze zdjęcia niepotrzebne jego fragmenty.

W tym celu wystarczy kliknąć na zdjęciu 1 prawym klawiszem myszki z wyświetlonego menu wybrać opcję 2 [Przytnij].

PowerPoint - przycinanie zdjęcia

Wówczas wokół zdjęcia pojawią się specjalne znaczniki, które możemy chwycić i przeciągnąć zmieniając kadr zdjęcia.

PowerPoint - przycinanie zdjęcia

W trakcie takiej edycji będziemy widzieli zaciemniony obszar, pokazujący, która część zdjęcia zostanie ukryta. Celowo piszę tu ukryta, a nie usunięta, gdyż PowerPoint w dalszym ciągu będzie przetrzymywał całe, oryginalne zdjęcie, z ukrytą tylko jego częścią. Takie rozwiązanie umożliwia nam ponową edycję i nowe kadrowanie fotografii.

Ukrytą część możemy oczywiście usunąć na zawsze, wykorzystując opcję kompresji i usuwania przyciętych części obrazu. Powinniśmy to jednak zrobić na samy końcu tworzenia prezentacji, gdy mamy już pewność, że nie będziemy niczego zmieniać.

Przycinanie do kształtu i do proporcji

PowerPoint oprócz funkcji swobodnego przycinania, udostępnia również narzędzie do przycinania do wybranego kształtu czy proporcji. Dzięki temu łatwo możemy prostokątne zdjęcie wstawić w kształt koła. W tym celu 1 zaznaczamy obraz lewym klawiszem myszki, przechodzimy do zakładki 2 [Formatowanie] rozwijamy przycisk 3 [Przytnij], następnie 4 [Przytnij do kształtu] i tu możemy wybrać interesujący nas kształt 5: np. owal.

PowerPoint - przycinanie zdjęcia do kształtu

Aby uzyskać idealne koło, powtarzamy czynności, ale tym razem z rozwiniętego menu wybieramy opcję 3 [Przytnij] -> 4 [Współczynnik proporcji] -> 5 [1:1].

PowerPoint - przycinanie zdjęcia do proporcji

Najlepsze jest to, że w dalszym ciągu mamy dostęp do oryginalnego zdjęcia w PowerPoint. Klikając na nim prawym klawiszem myszki oraz wybierając opcję [Przytnij] wciąż możemy poprawić ustawienie kadru. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Alternatywną metodą wstawienia zdjęcia w kształt, jest najpierw wstawienie pożądanego kształtu: Karta 1 [Wstawienie] -> 2 [Kształty] -> 3 Owal

PowerPoint wstawianie kształtu

Po narysowaniu koła, zaznaczamy je 1 i przechodzimy do karty 2 [Formatowanie kształtu] -> 3 [Wypełnianie] -> 4 [Wypełnienie obrazem lub teksturą]. Teraz należy już tylko 5 wskazać wybrane przez nas zdjęcie.

PowerPoint - wypełnienie kształtu zdjęciem

Z pewnością zauważymy, że proporcje zdjęcia zostały zmienione i dopasowane do kształtu. Aby to poprawić zaznaczamy zdjęcie 1, przechodzimy do karty 2[Formatowanie] -> 3 [Przytnij] i wybieramy opcję 4 [Wypełnij].

PowerPoint - wypełnienie kształtu zdjęciem

Teraz możemy dostosować kadr zdjęcia.

Usuwanie tła zdjęcia

Często w prezentacji mamy ustawiony kolor tła slajdu. Wówczas wstawiając zdjęcie, znacząco odcina się ono od tła i nie tworzy spójnej całości. Warto w takiej sytuacji niejako wyciąć obiekt ze zdjęcia poprawiając wygląd slajdu. Najlepiej sprawdzają się zdjęcia z jednolitym tłem. Po zaznaczeniu zdjęcia lewym klawiszem myszki 1, przechodzimy do zakładki 2 [Formatowanie] i wybieramy opcję 3 [Usuń tło].

Jak usunąć tło zdjęcia w PowerPoint

Nasze zdjęcie zostanie pokolorowane jaskrawą barwą pokazującą, które części zostaną zachowane, a które usunięte. Wykorzystując narzędzia4 [Oznacz obszary do zachowania] oraz 5 [Oznacz obszary do usunięcia] możemy skorygować to co wybrał za nas program. Po wybraniu jednej z tych opcji obrysowujemy na zdjęciu odpowiednie obszary 6.

Jak usunąć tło zdjęcia w PowerPoint

Po kliknięciu 7 [Zachowaj zmiany] tło zdjęcia zostanie usunięte, a slajd będzie wyglądał bardziej estetycznie.

Jak usunąć tło zdjęcia w PowerPoint

Korekta barwna zdjęć i wersje czarno-białe

PowerPoint udostępnia również narzędzia do podstawowej korekcji barwnej zdjęcia. Jest to przydatne wówczas, gdy wgrane zdjęcia są za ciemne lub zbyt jasne. Po zaznaczeniu zdjęcia 1 i przejściu do zakładki 2 [Formatowanie] w sekcji 3 [Dopasowywanie] mamy dostępne funkcje poprawy zdjęć.

PowerPoint - korekcja zdjęć

Nie będą za bardzo się rozpisywał w tym temacie, bo rzadko korzystam z tych opcji, ale warto wspomnieć, że można tu w prosty sposób zmienić kolorowe zdjęcie na czarno-białe. Wystarczy w sekcji 4 [Kolor] wybrać nasycenie zdjęcia 0%.

Ustawienie przezroczystości zdjęcia w PowerPoint

Jeżeli korzystasz z PowerPoint 365, przezroczystość zdjęcia możesz zmienić zaznaczając zdjęcie i przechodząc do zakładki [Format obrazu] -> [Przezroczystość] -> [Opcje przezroczystości obrazu].

Jeżeli korzystasz ze starszej wersji programu, musisz zastosować pewien trik. Zamiast wstawiać zdjęcie na slajd, powinniśmy wstawić kształt, a następnie wypełnić go zdjęciem. Przechodzimy do zakładki 1 [Wstawianie] -> 2 [Kształty] i wybieramy np. 3 prostokąt.

Przeźroczystość zdjęcia w PowerPoint

Po umieszczeniu kształtu, klikamy go prawym klawiszem myszki i wybieramy opcję: [Formatuj kształt].

Przeźroczystość zdjęcia w PowerPoint

W sekcji 6 [Wypełnianie] wybieramy opcję 7 [Wypełnienie obrazem lub teksturą] i wskazujemy 8 wybrane przez nas zdjęcie.

Przeźroczystość zdjęcia w PowerPoint

Teraz zmieniając parametr 9 przezroczystości tła kształtu, tak naprawdę zmieniamy przezroczystość naszego zdjęcia.

Kompresja zdjęć w celu zmniejszenia kilobajtów prezentacji

Na koniec kilka słów o optymalizacji i kompresji wstawianych zdjęć. Tak jak wspomniałem na początku, wstawiając zdjęcia powinniśmy zadbać o ich maksymalną jakość. Dopiero na końcu tworzenia prezentacji możemy rozważyć czy wielkość prezentacji wymaga optymalizacji. Jeżeli prezentację chcemy udostępniać i przesyłać drogą mailową, warto zmniejszyć jej rozmiar. Tu kluczową rolę będzie odgrywać kompresja plików graficznych.

Po zaznaczeniu dowolnego zdjęcia 1, przechodzimy do zakładki 2 [Formatowanie] -> 3 [Kompresuj obrazy].

Kompresowanie zdjęć w PowerPoint

W wyświetlonym okienku możemy zdecydować czy zmiany będą dotyczyły tylko tego wybranego zdjęcia, czy wszystkich użytych w prezentacji. Możemy też zaznaczyć by przycięte części zdjęć zostały usunięte na zawsze.

Następnie określamy rozdzielczość: im będzie ona niższa, tym rozmiar prezentacji mniejszy, ale jednocześnie jakość plików graficznych gorsza. Sami musimy wypróbować, która z opcji będzie optymalna.

Więcej na temat optymalizacji rozmiaru prezentacji znajdziesz w tym artykule: Jak zmniejszyć rozmiar prezentacji

Nie masz czasu na samodzielne tworzenie prezentacji?

Skontaktuj się z nami!