Funkcje prezentacji multimedialnej

Jakie funkcje spełnia prezentacja multimedialna?

Chociaż wydawać by się mogło, że prezentacja multimedialna jedynie uzupełnia wystąpienie prelegenta, pełni wiele istotnych funkcji. Warto o nich pamiętać przy projektowaniu pokazu. Wówczas przyniesie on wymierne rezultaty. O jakich funkcjach i efektach mowa?

Prezentacja multimedialna jako uzupełnienie wystąpienia

Pierwszą funkcją prezentacji multimedialnej, która nasuwa się na myśl automatycznie, jest uzupełnienie wystąpienia prelegenta. Obecnie wręcz trudno wyobrazić sobie sytuację, w której mówca przekazuje informacje wyłącznie w sposób werbalny. Prezentacja multimedialna to standard, nie tylko w szkołach i na uczelniach, ale także na konferencjach naukowych czy też spotkaniach biznesowych. Uatrakcyjnia bowiem przekaz.

Nawet jeśli prezentacja jedynie uzupełnia wystąpienie prelegenta, nie oznacza to, że można ją traktować po macoszemu. Należy w niej zawrzeć wszystkie treści, które są niezbędne do zrozumienia przez publiczność omawianej tematyki. Poszczególne slajdy powinny być przejrzyste i czytelne, a całość spójna. Ważne jest również to, aby pokaz miał atrakcyjną szatę graficzną. Wówczas będzie przyjemny w odbiorze.

Prezentacja multimedialna – pomoc dla prelegenta i materiał dla widzów zarazem

Prezentacja multimedialna stanowi również pomoc dla prelegenta. Chociaż najczęściej omawiana problematyka nie jest mu obca, wystąpienie przed publicznością może być stresujące. Pod wpływem nerwów mówca może mieć trudności z zebraniem myśli i elokwentnym wypowiadaniem się. Uszeregowany pokaz slajdów będzie stanowił dla niego podpowiedź. Wskaże bowiem, jakie treści następują po sobie. Pozwoli to prelegentowi niejako „płynąć po treści”, co uatrakcyjni przekaz.

Co więcej, prezentacja multimedialna to swego rodzaju ściąga, która sygnalizuje najważniejsze kwestie wymagające omówienia. Dzięki temu mówca nie musi obawiać się, że coś przeoczy i niedokładnie przedstawi temat.

Prezentacja multimedialna może również posłużyć jako materiał dla widzów. Wystarczy, że po skończonym wystąpieniu udostępnisz ją uczestnikom spotkania. Wówczas będą oni mogli przejrzeć ją jeszcze raz w domowym zaciszu, a w efekcie uporządkować i utrwalić zdobytą wiedzę. Co ważne, w prezentacji pełniącej tę funkcję nie może zabraknąć slajdu z bibliografią lub literaturą, którą warto znać. Pozwoli to słuchaczom rozszerzyć wiedzę na dany temat.

Sprytny sposób na ułatwienie odbioru treści

Jedną z głównych funkcji prezentacji multimedialnej jest to, że ułatwia widzom odbiór treści, dzięki czemu omawiana tematyka lepiej zapada w pamięć. Sam przekaz werbalny rzadko bywa wystarczający. Przyjmuje się, że aż 83 proc. informacji człowiek odbiera za pomocą wzroku, podczas gdy słuch odpowiada jedynie za 11 proc. Wzbogacając swoje wystąpienie o prezentację multimedialną, sprawiasz, że publiczność wychodzi z poczuciem dobrze spędzonego czasu.

Prezentacja multimedialna ułatwia widzom nie tylko odbiór, ale i zrozumienie treści. Na slajdach można bowiem obrazowo pokazać związki przyczynowo-skutkowe i wyjaśnić wszelkie zawiłości tematu.

Żeby prezentacja multimedialna ułatwiała odbiór treści, musi zostać odpowiednio wykonana. Przed umieszczeniem tekstu czy też wykresu na slajdzie prelegent powinien zadać sobie pytanie: „czy będzie on zrozumiały dla widzów”. Z punktu widzenia eksperta wszystko wydaje się jasne. Tymczasem wystąpienie mogą oglądać także laicy. Dlatego tak istotną kwestią jest dostosowanie przekazu do grupy docelowej. W przeciwnym razie największe starania mogą zakończyć się porażką.

Prezentacja multimedialna jako wsparcie sprzedaży

Prezentacja multimedialna może również pełnić funkcję sprzedażową. Odpowiednio zaprojektowana atrakcyjnie przedstawi projekt/usługę i zachęci do zakupu. Musi jednak zachwycać szatą graficzną, a zawarte w niej treści powinny zostać napisane językiem korzyści.

Jak widać, prezentacja multimedialna nie jest wyłącznie uzupełnieniem wystąpienia. Pełni szereg innych funkcji – ułatwia odbiór treści, stanowi wsparcie dla prelegenta, sprzedaje. To właśnie te kwestie sprawiają, że cieszy się tak dużą popularnością wśród mówców na całym świecie.

Potrzebujesz profesjonalnej prezentacji?

Napisz do nas!