efektMorph 01

Efekt morph (przejście płynna zmiana) w PowerPoint

PowerPoint zazwyczaj kojarzy się z prostymi i nieco przestarzałymi możliwościami przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Jednak w ostatnich latach program został rozwinięty i dodano do niego kilka wyjątkowych opcji, takich jak: efekt Zoom, czy obsługę obiektów 3D. W tym artykule skupimy się na omówieniu funkcji i parametrów, które daje efekt Morph w PowerPoint (płynna zmiana), dzięki któremu zyskaliśmy nowe możliwości w tworzeniu zaawansowanych animacji. Główne założenia efektu Morph, polegają na płynnej zmianie właściwości określających dany obiekt, takich jak: wielkość, położenie, kolor itp.

Ograniczenia tradycyjnych animacji

Dotychczas w PowerPoint dostępne były 4 grupy animacji:

 1. wejścia obiektu na slajdu,
 2. wyjścia ze slajdu,
 3. wyróżnienia obiektu,
 4. oraz tzw. animacje ścieżek ruchu.

Mimo dość dużej liczby wzorów gotowych animacji, PowerPoint nie dawał możliwości tworzenia bardziej zaawansowanych i skomplikowanych przejść. Przygotowanie złożonej animacji było utrudnione i trzeba było mocno się napracować, by jednocześnie zmieniać kilka właściwości określających położenie i wielkość elementu na slajdzie. Aby przesunąć obiekt z prawej strony slajdu na lewą i jednocześnie zmienić jego wielkość, trzeba było zdefiniować dwie różne animacje, wykonywane w tym samym czasie. W przypadku jeszcze bardziej złożonych slajdów, liczba czynności, które należało wykonać znacząco rosła. Ponadto, gdy chcieliśmy zmodyfikować istniejącą już animację, poprawki trzeba było wprowadzać dla każdego parametru oddzielnie. Najczęściej wykorzystywano animacje ścieżek ruchu w połączeniu z animacjami wyróżnienia obiektu.

Idea pracy z efektem Morph

Twórcy PowerPointa, dodając efekt Morph (płynna zmiana), zmienili podejście do tworzenia animacji. Dotychczas animacje tworzone były w ramach pojedynczego slajdu i dla elementów, które się na nim znajdują. Efekt Morph tworzy płynne przejście między dwoma istniejącym slajdami, na których znajdują się te same elementy.

Przejście między slajdami

Te dwa slajdy reprezentują dwa różne stany w odniesieniu do płynącego czasu. PowerPoint tworzy płynne przejście między tymi stanami: A → B. Jest to proces analogiczny do osi czasu (timeline-u) i klatek kluczowych w programach Adobe Animate czy Macromedia Director.

Podsumowując, chcąc utworzyć efekt Morph, musimy mieć dwa slajdy z tymi samymi obiektami, gdzie na slajdzie B zmieniamy np. ich położenie. Następnie, z górnej belki wybieramy [Przejścia] i z opcji [Płynna zmiana], a PowerPoint sam tworzy płynne przejście między tymi dwoma stanami.

Płynna zmiana - wybór menu

Wygodnie jest wykorzystać opcję duplikowania slajdu i zmiany stanu elementu w kolejnych krokach. Na początku może być to dla nas nieco zaskakujące, że potrzebujemy kilku takich samych slajdów do utworzenia animacji. Ale po kilku próbach wszytko stanie się jasne i oczywiste. Ważne jest to, że program sam kontroluje wszystkie właściwości opisujące obiekt. My możemy je modyfikować jednocześnie, co znacznie przyspiesza pracę nad prezentacją. Płynna zmiana nie ogranicza się tylko do jednego obiektu na slajdzie, ale do wszystkich umieszczonych na sąsiadujących slajdach.

Właściwości obsługiwane przez efekt Morph w PowerPoint

Tworząc płynną zmianę, możemy modyfikować następujące parametry obiektu:

 1. wielkość,
 2. położenie,
 3. obrót,
 4. kształt,
 5. kolor,
 6. modyfikacja w przestrzeni 3D,
 7. zmiana tekstu.

Zobacz przykład efektu Morph zastosowanego dla prostego kształtu:

Nazewnictwo i identyfikacja obiektów

Czasami przy bardziej skomplikowanych operacjach, takich jak np. zmiana kształtu, PowerPoint nie może poprawnie zidentyfikować obiektów, które uczestniczą w animacji. Musimy wówczas wymusić właściwe rozpoznanie obiektów, poprzez nadanie im właściwych, unikalnych nazw poprzedzonych specjalnym znacznikiem. Ale zacznijmy od początku. Mając zaznaczony obiekt, wybieramy [Formatowanie] -> [Okienko zaznaczenia] (Selection Pane), albo po prostu klikamy na klawiaturze skrót Alt + F10.

Selection Pane

W [okienku zaznaczenie] widzimy wszystkie obiekty oraz ich domyślne nazwy. Musimy teraz zmienić nazwę obiektu, który chcemy modyfikować poprzedzając ją dwoma wykrzyknikami, np. „!!ksztalt”. Ważne by taką samą nazwę nadać na wszystkich slajdach na których występuje ten element. Zasada ta obowiązuje przy zmianie jednego zdjęcia w inne, lub przy zmianie dwóch grafik (ilustracji). Teraz duplikując slajd i zmieniając ten obiekt, będziemy mieli pewność, że PowerPoint poprawnie wykona przejście między jego dwoma stanami.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Kiedy korzystać z efektu Morph w PowerPoint

Efekt płynnej zmiany możemy wykorzystać dla wyróżnienia jednego z wielu elementów na slajdzie. Zmieniając jego wielkość w stosunku do pozostałych obiektów, wysuwamy go na pierwszy plan, skupiając tym samym uwagę odbiorców. Efekt Morph pozwala tworzyć bardziej płynne i „filmowe” prezentacje, przy zachowaniu stałego tła. Wówczas oglądający ma wrażenie, że cały czas znajduje się na jednym slajdzie (jednym temacie) i zapoznaje się z jego poszczególnymi elementami. Dzięki nowym możliwościom, wcześniej dostępnym tylko w Prezi, teraz również w PowerPoint możemy tworzyć ciekawsze i profesjonalne prezentacje.

Przykłady zastosowania efektu Morph w prezentacji:

Wady i niedoskonałości Morph transitions

Obecnie w PowerPoint nie możemy definiować opóźnień dla konkretnych obiektów przy przejściu płynnej zmiany. Oznacza to, że animacje wszystkich elementów na slajdzie wykonywane są równolegle, a to uniemożliwia nadanie większej dynamiki przy przejściach. Kolejnym elementem wymagającym udoskonalenia jest obsługa wykresów. Na tą chwilę zmieniając np. wysokość (wartość) jednego ze słupków na wykresie uzyskamy animację przeniku, a nie płynnego zmniejszania się słupka.

Można ten problem obejść zamieniając wykres na grafikę złożoną z kształtów, ale wówczas tracimy możliwość, szybkiej i swobodnej zmiany wartości liczbowych wykresu poprzez [Edycję danych liczbowych]

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych funkcji takich jak efekt Morph do programu PowerPoint zdecydowanie zwiększyło jego możliwości przy tworzeniu zaawansowanych i niestandardowych prezentacji. W połączeniu z jego dostępnością na komputerach biurowych, wydaje się, że PowerPoint jest obecnie najciekawszym rozwiązaniem dla osób tworzących prezentacje multimedialne.

Poznaj również możliwości efektu Zoom w PowerPoint

Zobacz przykłady innych prezentacji z naszego portfolio

Przejdź do portfolio
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *