Jak zapętlić prezentację

Jak zapętlić prezentację?

Najczęściej przygotowywane prezentacje sterowane są ręcznie przez prelegenta, który dostosowuje tempo pokazu do aktualnych potrzeb. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie prezentacja powinna automatycznie przełączać kolejne slajdy bez ingerencji osób z zewnątrz. Takie zastosowanie spotykamy np. w trakcie targów branżowych, gdzie pokaz odtwarzany jest na ekranie telewizora, jako gotowa, zapętlona animacja.

Z tego artykułu dowiesz się jak zapętlić prezentację i przygotować jej automatyczną wersję.

Chronometraż

Chronometraż, czyli tempo przełączania slajdów określa przez ile sekund ma być widoczny dany slajd.  Ustawienia chronometrażu definiujemy w zakładce [Przejścia], definiując:

 1. sterowane ręczne, kliknięciem myszką w trakcie pokazu,
 2. sterowanie automatyczne, indywidualne dla każdego slajdu.
 3. sterowanie automatyczne, takie samo dla wszystkich slajdów.

Jak zapętlić prezentację - chronometraż

Automatyczne przełączanie slajdów

 1. Po wybraniu zakładki [Przejścia] po prawej stronie zaznaczamy pole [Po:]
  Slajd zostanie przełączony automatycznie, po określonej w polu obok liczbie sekund.
 2. W przypadku gdy pole [Przy kliknięciu myszką] pozostawimy zaznaczone, będziemy mieli dodatkową możliwość ręcznego przełączenia slajdu np. w trzeciej sekundzie.
 3. Jeżeli takie same ustawienia powinny dotyczyć wszystkich slajdów, klikamy przycisk [Zastosuj do wszystkich slajdów]
 4. Teraz, po uruchomieniu pokazu slajdów [F5], slajdy będę przełączane automatycznie po ustalonej liczbie sekund

Indywidualny chronometraż dla każdego slajdu

Zazwyczaj ilość treści na każdym slajdzie jest inna, dlatego, czas wyświetlania każdego slajdów powinien być do tego dostosowany. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

 • ręcznie wpisując liczbę sekund po których slajd zostanie przełączony dla każdego slajdu,
  PowerPoint Chronometraż
 • automatycznie, niejako nagrywając i rejestrując poszczególne interwały narzędziem [Próba tempa]

Narzędzie Próba tempa

Przechodząc do zakładki [Pokaz slajdów] wybieramy przycisk [Próba tempa].

PowerPoint - Próba tempa

Zostaje uruchomiony pokaz slajdów, a w prawym górnym rogu zobaczymy okienko z upływającym czasem.

PowerPoint - próba tempa

Teraz możemy czytać treść slajdu (tak jak będzie robiła to osoba oglądająca) i w odpowiednim momencie przełączyć kolejny slajd. W ten sposób najwygodniej ustalimy właściwe tempo przełączania poszczególnych slajdów.

Gdy dojdziemy do końca prezentacji, zostanie wyświetlony komunikat, z opcją zachowania ustalonego chronometrażu.

PowerPoint - Próba tempa

Po potwierdzeniu, zarejestrowane wartości zostaną przypisane do właściwych slajdów.

Jak zapętlić prezentację?

Opisane powyżej czynności tworzą prezentację ze slajdami przełączanymi automatycznie. Po wyświetleniu ostatniego slajdu pokaz zostanie zakończony.

Aby uzyskać efekt zapętlenia, prezentacja powinna wrócić do slajdu pierwszego i kontynuować pokaz. Opcja ta jest dostępna w zakładce [Pokaz slajdów] -> [Przygotuj pokaz slajdów]. Tu możemy zaznaczyć pole [W pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Esc]. 

Jak zapętlić prezentację

Alternatywnie możemy też zaznaczyć pole [Przeglądany jako kiosk (pełny ekran)]. Wówczas uzyskamy podobny efekt i prezentacja będzie przełączana automatycznie zgodnie w wcześniej ustalonym chronometrażem, ale całkowicie zostanie wyłączona opcja ręcznego sterowania za pomocą myszki lub klawiatury.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Potrzebujesz prezentacji na targi? Skontaktuj się z nami!

Kontakt