Quiz w PowerPoint

Jak przygotować quiz lub test w PowerPoint?

Wygłaszając prelekcję dobrym sposobem na utrzymanie skupienia odbiorców jest przygotowanie elementu typu quiz lub test w PowerPoint. Takie rozwiązanie może być zastosowane zarówno na końcu wykładu jak i w trakcie jego trwania. Jest to szczególnie dobry pomysł, gdy mamy do przekazania dużo materiału i zależy nam na pobudzeniu odbiorców oraz zwiększeniu przygasającej już uwagi. W tym artykule przedstawię różne możliwości tworzenia quizów i testów w PowerPoint.

Sterowanie quizem i prezentacją.

Prezentacje w PowerPoint możemy podzielić na dwie grupy:

 1. Prezentacje do wygłaszania, wówczas osobą sterującą prezentacją jest prelegent, który prowadzi narrację. W tym przypadku, to on wyświetla i zadaje pytania odbiorcom, oraz oczekuje od nich podania właściwej odpowiedzi. Następnie przy pomocy myszki wybiera wskazaną odpowiedź i sprawdza jej poprawność. W tym zastosowaniu, cała publiczność, jako grupa jednocześnie bierze udział w rozwiązywaniu testu. Pamiętajmy, że w tym przypadku quiz ma być pewnego rodzaju zabawą, a nie poważnym testem wiedzy na oceny.
 2. Prezentacje do czytania, czyli takie gdzie nie ma prelegenta, a osoba oglądająca prezentację samodzielnie, w pojedynkę steruje pokazem slajdów. Tutaj quiz powinien być przygotowany w bardziej zaawansowany sposób.

W zależności, od tego, z którym rodzajem prezentacji mamy do czynienia, będziemy stosować różne rozwiązania do przygotowania quizu czy testu.

Rodzaje pytań w quizach tworzonych w PowerPoint.

Tworząc prezentację PowerPoint zawierającą quiz lub test, możemy zadawać odbiorcom różne rodzaje pytań. Są to między innymi:

 1. Pytanie: Prawda / Fałsz, wówczas oczekujemy od odbiorcy wskazania czy podane zdanie / stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe. Np.
  Quiz w PowerPoint
 2. Pytanie z kilkoma odpowiedziami, wówczas użytkownik musi wybrać tą prawidłową. Np.
  Quiz w PowerPoint, pytania z kilkoma odpowiedziami
 3. Dopasuj nazwy do ilustracji / opisów. W tym przypadku po jednej stronie slajdu umieszczamy krótkie teksty, a po prawej zdjęcia przedmiotów lub ich definicje.
  Dopasuj nazwy do ilustracji
  Oglądający muszą połączyć w pary nazwy i zdjęcia, podając np. 1c, 2d, 3a, 4b
 4. Zadanie typu krzyżówka. W tym rozwiązaniu zadajmy grupie pytania, a gdy padnie prawidłowa odpowiedź, odsłaniamy ją na slajdzie uruchamiając kolejną animację. Takie rozwiązanie zastosował Dawid JP Phillips w swoim wystąpieniu TEDx Talks:

Możemy też umieszczać w quizach inne rodzaje pytań. To zależy tylko od pomysłowości autora.

Mechanika pokazywania prawidłowej odpowiedzi.

Teraz przyjrzymy się bliżej mechanice budowania quizów, a ściślej mówiąc sposobom pokazywania prawidłowej odpowiedzi. I tu możemy zastosować dwie metody:

 1. Pokazanie odpowiedzi poprzez animację na bieżącym slajdzie,
 2. Pokazanie odpowiedzi poprzez przejście na inny slajd.

Pokazywanie odpowiedzi za pomocą animacji

Stosując to rozwiązanie, musimy na slajdzie umieścić pytanie oraz prawidłową odpowiedź, tak jak w poniższym przykładzie:

Teraz przechodzimy do zakładki animacje i dla fragmentu tekstu z odpowiedzią ustawiamy animację pojawiania, np. przylot, otwieram [okienko animacji], i klikając na animację prawym klawiszem myszki, upewniam się, że animacja będzie uruchomiona po kliknięciu.

Uruchamiam pokaz slajdów, zadajemy publiczności pytanie i czekamy, aż ktoś odważy się podać odpowiedź. Jeżeli taka padnie, na potwierdzenie klikamy myszką i wyświetlamy ją na ekranie.

Ten sposób świetnie nadaje się do pytań Prawda / Fałsz, które nie wymagają od widzów podawania skomplikowanych odpowiedzi, a tylko określenia czy podane w pytaniu zdanie jest prawdziwe. Dzięki temu możemy dość szybko i sprawnie przejść przez kilka pytań, zwiększając zaangażowanie publiczności.

Na tej samej zasadzie Dawid JP Phillips przygotował swoją krzyżówkę.

W tym przykładzie potrzebne nam będą:

 1. Blok tekstowy z objaśnieniami haseł,
 2. Narysowane pola / kratki krzyżówki,
 3. Oraz odpowiedzi umieszczone we właściwych miejscach

Zaznaczam wszystkie odpowiedzi i w zakładce animacje ustawiam pojawianie się poprzez efekt ścierania od lewej strony. Wyświetlam okienko animacji i sprawdzam czy animacje są uruchamiane kolejnymi kliknięciami.

Teraz mogę uruchomić pokaz slajdów. Zadaję pytanie, czekam na odpowiedź z publiczności, i kolejnym kliknięciem wyświetlam prawidłową odpowiedź. Analogicznie postępuję z pozostałymi pytaniami.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Pokazywanie odpowiedzi za pomocą linkowania do slajdów: Sukces / Błąd

Ta metoda jest nieco bardziej zaawansowana i nadaję się również dla prezentacji przeznaczonych do czytania, czyli takich gdzie odbiorca sam steruje pokazem slajdów. Rozwiązanie to pozwala na zbudowanie bardziej złożonej interakcji, gdzie w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, mamy możliwość ponownego wyświetlenia pytania.

Przejdziemy cały proces krok po kroku.

Najpierw potrzebujemy slajdu pytaniem i odpowiedziami.

Teraz przygotujemy dwa dodatkowe slajdy:

 1. Pierwszy z potwierdzeniem, że odpowiedź jest prawidłowa, nazwijmy do „Sukces”,
 2. Drugi z informacją, że odpowiedź jest błędna, nazwijmy go „Błąd”.

Dodatkowo na tych slajdach umieścimy przyciski do dalszej interakcji. Na slajdzie „Sukces” będzie to przycisk [Następne pytanie], a na slajdzie „Błąd”, będą to przyciski [Wróć do pytania] oraz [Następne pytanie].

Teraz wystarczy, że ustawimy właściwe linkowania. Wracam do slajdu z pytaniem i zaznaczam błędną odpowiedź, przechodzę do zakładki [Wstawianie] i wybieram opcję [Link], a następnie [Wstaw link]. W wyświetlonym okienku wskazuję „Miejsce w tym dokumencie” oraz wybieram „Slajd 3” bo to jest slajd informujący o błędnej odpowiedzi. Analogicznie postępuję dla odpowiedzi B i C. Dla prawidłowej odpowiedzi D wybieram „Slajd 2”, czyli sukces.

Teraz przechodzę do edycji slajdu 2. Zaznaczam przycisk [Następne pytanie] i ustawiam link do slajdu 4, na którym jest kolejne pytanie. Podobnie edytuję slajd 3, z tym, że dla przycisku [Wróć do pytania] ustawiam link do slajdu 2.

Analogicznie postępuję z kolejnymi pytaniami.

Możemy już uruchomić pokaz, i przetestować działanie prezentacji. Jeżeli wszystko ustawiliśmy poprawnie, po kliknięciu błędnej odpowiedzi, będziemy przechodzić do slajdu „Błąd”, gdzie możemy wybrać przycisk wróć do pytania.

Jeżeli wybierzemy prawidłową odpowiedź, przejdziemy do slajdu „Sukces” gdzie możemy przejść do kolejnego pytania.

Wstawienie quizów za pomocą MS Forms

Najbardziej zaawansowaną opcją, jest tworzenie testów i quizów za pomocą funkcji MS Forms. Aby z niej korzystać musisz mieć zarejestrowane konto w MS Office 365.

W przeciwieństwie do wcześniej prezentowanych metod, rozwiązanie to pozawala również na zbieranie odpowiedzi i ich analizę.

Aby wstawić quiz w MS Forms do prezentacji PowerPoint, przejdź do zakładki wstawianie 1, i wybierz opcję MS Forms 2. W wyświetlonym panelu po prawej stronie, wybierz opcję [Nowy test] 3.

Test w MS Forms

Teraz zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, gdzie po zalogowaniu będziesz mógł przygotować test.

Quiz w MS Forms

W formularzu jest dostępnych wiele ciekawych opcji, które pozwalają nam na przygotowanie różnych, nawet złożonych pytań. Dodatkowo możemy przyznawać punkty za każdą poprawną odpowiedź, ustawiać czy pytanie jest obowiązkowe, oraz możemy włączyć rotację pytań, tak by każdemu użytkownikowi, wyświetlały się w innej kolejności.

Po każdej wprowadzanej zmianie, np. dodaniu pytania, quiz jest automatycznie zapisywany i aktualizowany w PowerPoint.

Quiz w PowerPoint za pomocą MS Forms

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość przesyłania odpowiedzi. Autor / Właściciel quizu, po zalogowaniu do platformy MS Office, w zakładce odpowiedzi może sprawdzić jak odpowiadali konkretni użytkownicy.

Wtyczki i pluginy do generowania testów i quizów.

Na koniec warto również wspomnieć o alternatywnych możliwościach wstawiania testów i quizów w PowerPoint. Mogą do tego służyć zewnętrze wtyczki i pluginy, takie jak: classpoint.io czy ispring-quizmaker

Jeżeli przedstawione wcześniej rozwiązania są nie wystarczające, możesz rozważyć jedną z tych opcji. Ich pełne wersje są one zazwyczaj płatne, ale być może, do twoich potrzeb wystarczy wersja darmowa.

Potrzebujesz profesjonalnej prezentacji?

Skontaktuj się z nami!
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *