Data Storytelling w prezentacji multimedialnej – na czym polega?

W środowisku biznesowym wiele decyzji podejmowanych jest na podstawie danych. Szkopuł tkwi w tym, aby je zaprezentować w taki sposób, by były zrozumiałe i pozwalały na szybkie wyciąganie wniosków. Z pomocą przychodzi Data Storytelling. Na czym on polega? Jak go wykorzystać w prezentacji multimedialnej, by uświetnić wystąpienie?

Na czym polega Data Storytelling? Jakie korzyści oferuje i do czego można go wykorzystać?

Data Storytelling pozwala przekształcić suche dane w przekonującą historię. Wzbogaca wystąpienie i przybliża mówcę do zrealizowania wyznaczonych przez siebie celów. Nic więc dziwnego, że opowiadanie oparte na danych jest coraz chętniej wykorzystywane w biznesie. Dzięki niemu liczby ożywają i wraz z innymi zmiennymi tworzą spójną, a zarazem ciekawą narrację.

Umiejętnie opowiedziana historia nie tylko pozwala odbiorcom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, ale również angażuje ich i sprawia, że chętniej podejmują oni pożądane akcje, np. korzystają z prezentowanej oferty lub decydują się na współpracę. Dzięki niej przekazywane informacje łatwiej zapadają słuchaczom w pamięć.

Opowiadanie oparte na danych można wykorzystać m.in. do:

  • zaprezentowania trendu,
  • porównania kilku zmiennych i zestawów danych,
  • wykazania związku przyczynowo-skutkowego,
  • przedstawienia faktów.

Data Storytelling łączy w sobie analizę danych z umiejętnością opowiadania historii. W efekcie pozwala w przystępnej formie przekazać nawet najbardziej złożone zagadnienia, których omówienie w klasyczny sposób zajęłoby mnóstwo czasu, a jednocześnie nie dawałoby gwarancji, że odbiorcy faktycznie zrozumieją przekazywane informacje i postąpią zgodnie z intencjami mówcy. Wykorzystanie opowieści sprawia, że prezentowane dane, procesy i trendy są zrozumiałe nawet dla osób, które nie są ekspertami w danej dziedzinie.

Data Storytelling w prezentacji multimedialnej – o czym pamiętać?

Żeby Data Storytelling przyniósł wymierne rezultaty, dane należy odpowiednio przedstawić.  W tym celu warto posłużyć się prezentacją multimedialną. Oprogramowanie PowerPoint (lub inne) daje szereg narzędzi, które ułatwiają wizualizację danych. W pokazie slajdów można umieścić m.in. różnego rodzaju:

  • wykresy,
  • diagramy,
  • osie czasu,
  • mapy cieplne,
  • infografiki.

Prezentują one dane w przejrzysty, zrozumiały i interesujący sposób, a także pozwalają prosto zobrazować zależności pomiędzy omawianymi zagadnieniami. Dzięki temu odbiorcy łatwiej wyciągają wnioski i lepiej zapamiętują przekazywane informacje. Pamiętaj, każdy wykres, diagram i infografikę należy odpowiednio opisać, tak aby odbiorcy wiedzieli, czego dotyczy.

W przypadku Data Storytellingu, w ramach którego nośnikiem danych jest prezentacja multimedialna, jeszcze ważniejsze niż wykorzystanie wizualizacji jest ich umiejętne rozmieszczenie w kontekście prowadzonej narracji. Chodzi o to, aby historia była spójna i logiczna. Jeśli wkradnie się do niej chaos, nawet najlepiej wyglądające wykresy czy też infografiki niewiele wskórają. Dlatego opowieść powinna mieć wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie, najlepiej zawierające wnioski i wezwanie do działania (call to action).

Odpowiednia struktura prezentacji multimedialnej opartej na Data Storytellingu to podstawa. Dzięki niej płynnie przechodzisz przez wszystkie etapy i elementy opowieści, a odbiorcy zyskują wrażenie, że czas upływa im szybko.

Żeby zyskać jak najlepsze rezultaty, włącz publiczność w opowiadaną historię. Nie tylko zaplanuj serię pytań od słuchaczy, ale również wprowadź do narracji zagadki, quizy czy też krótkie przerwy na dyskusję. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz dłuższe wystąpienie, które po pewnym czasie może zacząć nużyć odbiorców.

Twoje wystąpienie zawiera szereg szczegółowych danych, dlatego chcesz je urozmaicić? Połączenie Data Storytellingu i prezentacji multimedialnej sprawi, że w zrozumiały sposób przedstawisz nawet najbardziej zawiłą problematykę. Skup się na narracji, my w tym czasie stworzymy dla Ciebie atrakcyjną prezentację multimedialną, która w ciekawej i przystępnej formie zwizualizuje dane.

Potrzebujesz profesjonalnej prezentacji?

Skontaktuj się z nami!