Zmiana czcionki w PowerPoint

Szybka zmiana czcionki w PowerPoint

Jak kilkoma kliknięciami ujednolicić czcionki w całej prezentacji, tak by wyglądała estetycznie i profesjonalnie? Co zrobić gdy użyte w PowerPoint czcionki generują błędy i nie można edytować lub zapisać prezentacji? W tym artykule przedstawię szybką zmianę czcionek w PowerPoint, która rozwiązuje problem z zapisem pliku.

Łączenie kilku prezentacji w jedną

Jeżeli tworzymy prezentację od podstaw, gdzie najpierw we wzorcu definiujemy czcionki dla nagłówków oraz dla tekstu podstawowego, a następnie konsekwentnie z nich korzystamy, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów użytymi czcionkami.

W większość przypadków, będziemy jednak bazować na wcześniejszych wersjach prezentacji lub będziemy edytować materiały otrzymane od współpracowników i wówczas nie będzie to tak oczywiste.

Dość powszechną sytuacją, szczególnie w prezentacjach firmowych i biznesowych jest łączenie kilku prezentacji w jedną. Dzieje się tak wówczas, gdy nad prezentacją pracuje kilka osób, lub gdy chcemy w prezentacji zawrzeć wcześniej opracowane materiały. Najczęściej jest to realizowane poprzez przekopiowanie wybranych slajdów z jednej prezentacji do drugiej. W takim przypadku przenoszone są również użyte czcionki, a to skutkuje brakiem spójności, zwiększeniem rozmiaru prezentacji, a nawet błędami przy próbie zapisu lub edycji prezentacji.

Problem z edycją / zapisaniem prezentacji

Problem z czcionkami występuje wówczas, gdy autor prezentacji zastosował nietypowe czcionki, które miał zainstalowane na swoim komputerze. Jeżeli nie skorzystał on z opcji „Osadzenia czcionek” w prezentacji z pewnością wygeneruje to szereg problemów. Warto też wspomnieć, że osadzanie czcionek jest skuteczne w przypadku czcionek ogólnie dostępnych (czyt. darmowych). Jeżeli są tą czcionki płatne, nawet ich osadzenie w prezentacji nie rozwiąże wszystkich problemów.

Po skopiowaniu slajdów z taką czcionką, program może wyświetlić komunikat:

„Nie można edytować tej prezentacji, ponieważ zawiera ona co najmniej jedną czcionkę osadzoną tylko do odczytu (czcionkę z ograniczeniami).”

Nie można edytować tej prezentacji, ponieważ zawiera ona co najmniej jedną czcionkę osadzoną tylko do odczytu (czcionkę z ograniczeniami).

Próba użycia przycisku [Usuń czcionki z ograniczeniami] nie zawsze jest skuteczna.

Ręczna zmiana czcionek

Jeżeli problemu nie udało się usunąć, możemy „ręcznie” przeglądać wszystkie pola tekstowe i sprawdzać jaka jest w nich zastosowana czcionka. To oczywiście jest bardzo pracochłonne i mało wydajne, a w przypadku prezentacji składającej się z kilkudziesięciu slajdów wręcz niemożliwe. Ponadto, pamiętajmy, że nie wszystkie pola tekstowe są widoczne na slajdzie. Niektóre mogą być ukryte, umieszczone poza obszarem slajdu, a nawet zasłonięte zdjęciem lub innym graficznym elementem.

Dodatkowo, wszystkie narysowane w PowerPoint kształty, takiej jak prostokąty, koła, strzałki itp. są jednocześnie polami tekstowymi, tzn. możemy w nich pisać (zamieszczać teksty). Te obiekty mają również zdefiniowaną konkretną czcionkę, nawet jeżeli tekst jest niewidoczny. Sprawdzenie wszystkich elementów zajęłoby mnóstwo czasu. Na szczęście w PowerPoint jest narzędzie do automatycznej zmiany czcionek.

Szybka zmiana czcionek

W PowerPoint 365, przechodząc do karty [Narzędzia główne] 1 w sekcji [Edytowanie] mamy widoczny przycisk [Zamień] 2. Po jego rozwinięciu, widoczną obok strzałką, naszym oczom ukazuje się opcja [Zamień czcionki] 3.

Zmiana czcionki w PowerPoint

Teraz wystarczy już tylko wybrać z listy niepożądaną czcionkę i zamienić ją na tą właściwą, bezpieczną, której chcemy używać w naszej prezentacji.

Zamiana czcionek w PowerPoint

Czynność tą oczywiście powtarzamy dla każdej z problematycznej czcionki. Najlepiej by w finale pozostawić tylko jeden lub dwa kroje tekstu.

Po zastosowaniu tego narzędzia problem z zapisem lub edycją prezentacji powinien zostać rozwiązany.

Czcionki ukryte we wzorcu / szablonie

Aby mieć całkowitą pewność, jakie czcionki są wykorzystane w naszej prezentacji, możemy też sprawdzić tkz. wzorzec prezentacji, czyli po prostu jej szablon. W tym celu przechodzimy do karty zakładki [Widok] 4 i wybieramy przycisk [Wzorzec slajdów] 5.

Wzorzec slajdów

Teraz w górnym pasku widzimy zakładkę [Wzorzec prezentacji] 6, gdzie możemy rozwinąć przycisk [Czcionki] i wybrać opcję [Dostosuj czcionki] 7.

Wzorzec - czcionki

Tu będziemy widzieli wybrane czcionki naszego szablonu / motywu z wyszczególnieniem, czcionki nagłówków oraz tekstu podstawowego.

Wzorzec - czcionki

Edytując wzorzec, możemy przejść do zakładki [Narzędzia główne] ponownie wybrać opcję [Zamień], [Zamień czcionki] i sprawdzić czy tu jest wszystko zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Spójność i estetyka

Nawet gdy program nie generuje żadnego komunikatu błędu, warto, po przygotowaniu prezentacji sprawdzić jakie czcionki zostały zastosowane. Wykorzystanie opisanego wyżej narzędzia pozwoli na ujednolicenie wyglądu testów i na zachowanie spójności całej prezentacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku kopiowania i przenoszenie slajdów z innych opracowań.

Czcionki a rozmiar prezentacji

Kolejną korzyścią, wynikającą z ograniczenia liczby czcionek jest zmniejszenie rozmiaru prezentacji. Jest to szczególnie widoczne, jeżeli została wybrana opcja osadzenia czcionek w prezentacji. Każda użyta w prezentacji czcionka to dodatkowe kilobajty zwiększające jej rozmiar. Usuwając zbędne czcionki możemy zaoszczędzić nawet kilka megabajtów.

Więcej o optymalizacji prezentacji dowiesz artykułu: Jak zmniejszyć rozmiar prezentacji PowerPoint?

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint