Jak osadzić czcionki w PowerPoint

Jak osadzić czcionki w prezentacji PowerPoint?

Korzystanie z czcionek systemowych takich jak Arial, TimesNewRoman czy Calibri w prezentacji może być mało atrakcyjne dla odbiorcy. Dlatego warto używać innych, nietypowych czcionek, które bardzo dobrze wyglądają na ekranie komputera. W takim przypadku należy zadbać o to, by prezentacja poprawnie wyświetlała się na wszystkich wykorzystując osadzanie czcionek w PowerPoint.

Jak osadzić czcionki w 4 krokach?

Przechodzimy do zakładki Plik (1),

Jak osadzić czcionki

następnie w lewym dolnym rogu wybieramy Opcje (2).

Opcje

Pojawi się nowe okienko, w którym w części Zapisywanie (3) zaznaczamy okienko [x]Osadź czcionki w pliku

Opcje PowerPoint

Kiedy i po co osadzać czcionki?

Należy rozważyć dwie sytuacje:

  1. Użyliśmy czcionek systemowych (dostępnych na wszystkich komputerach) – wówczas nie musimy osadzać czcionek.
  2. W prezentacji wykorzystaliśmy nietypowe czcionki – wówczas należy skorzystać z funkcji osadzania czcionek w PowerPoint.

Problem dotyczy sytuacji w której użyliśmy nietypowej czcionki np. MyriadPro, która nie jest dostępna na komputerze naszego współpracownika. W takim przypadku prezentacja będzie wyglądała zupełnie inaczej niż na naszym komputerze, bo PowerPoint automatycznie zamieni MyriadPro na np. Arial. Wykorzystując osadzanie czcionek w PowerPoint unikniemy tej przykrej sytuacji. Pamiętajmy, że w okienku osadzania czcionek, mamy do wybory dwie opcje:

  • Osadź tylko znaki używane – właściwie prezentacja będzie tylko wyświetlana na innym komputerze bez jej edycji,
  • Osadź wszystkie znaki – gdy prezentacja będzie edytowana na innym komputrze

Pierwszy przypadek pozwoli nam zaoszczędzić nieco kilobajtów, ale ja najczęściej korzystam w drugiego wariantu, bo nigdy nie ma pewności, czy jakieś drobne zmiany i poprawki nie będą już wykonywane.

Czy osadzanie czcionek wpływa na rozmiar prezentacji?

Tak, osadzanie czcionek w prezentacji zwiększa jej rozmiar. Zazwyczaj należy spodziewać się wzrostu o kilka MB dla każdej użytej rodziny czcionek.

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym

VIDEO KURSIE
POWERPOINT 2022


Kurs PowerPoint

Z jakich czcionek korzystać?

Wykorzystywanie w prezentacji PowerPoint wielu rożnych rodzajów czcionek, nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze zwiększa rozmiar prezentacji, a po drugie obniżaj estetykę, spójność i przejrzystość prezentacji. Warto korzystać z jednej rodziny czcionek wykorzystując jej warianty np, Regular i SemiBold. Możemy również użyć dwóch uzupełniających się czcionek. Przyjęty schemat należy stosować spójnie w całej prezentacji. Wybierając czcionki możemy skorzystać ze sprawdzonych wariantów i podpowiedzi np. https://www.canva.com/font-combinations.

Ustawianie czcionek we Wzorcu

Czcionki najlepiej jest zdefiniować we Wzorcu (szablonie) prezentacji. Wówczas będziemy mieli pewność, że na każdym przygotowanym slajdzie układ czcionek jest taki sam. Dodatkowo w przypadku gdy zmienimy zdanie i będziemy chcieli zmienić czcionkę dla wszystkich nagłówków slajdów, będziemy mogli tego dokonać za pomocą kliku kliknięć. Unikniemy żmudnego przechodzenia i poprawiania slajd po slajdzie.

Przechodzimy do zakładki [Widok] -> [Wzorzec slajdów]:

Jak ustawić czcionki we Wzorcu

a następnie [Czcionki] -> [Dostosuj czcionki].

Czcionki we Wzorcu

Tu określamy czcionkę nagłówka oraz tekstu podstawowego:

Czcionki

Chcesz dowiedzieć się więcej jak tworzyć estetyczne prezentacje?

Przeczytaj